ZWROT

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając, w terminie 10 dni od daty doręczenia towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy aby przedmiotowe oświadczenie zostało w wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres:

  I.O. VENEZIA Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
  Sklep Internetowy
  ul. Wał Miedzeszyński 41 C
  04-987 Warszawa
  (z dopiskiem: „ZWROT”)

 2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu towaru to zmiany konieczne i wynikające ze zwykłego zarządu towarem) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie towaru na adres Spółki Venezia opisany w ust. 1 powyżej. Sugeruje się przesłanie towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 3. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres wskazany w ust. 1.
 4. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

WYMIANA

 1. W przypadku chęci wymiany prosimy jeszcze raz dokonać zamówienia rozmiaru/modelu na wymianę, w komentarzu do zamówienia wpisując informację "REZERWACJA NA WYMIANĘ" i nie opłacając zamówienia, jeżeli nie występuje różnica w cenie modeli.
 2. W przypadku, kiedy występuje różnica w cenie modeli w komentarzu do zamówienia prosimy również określić, jaką formą płatności różnica ta zostanie opłacona (przelew zwykły, bądź płatne przy odbiorze).
 3. Prosimy odesłać zwracany model na adres sklepu Internetowego wraz z fakturą oraz wypełnionym Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. We wskazanym oświadczeniu prosimy zaznaczyć swoją chęć wymiany.

  I.O. VENEZIA Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło spółka jawna
  Sklep Internetowy
  ul. Wał Miedzeszyński 41 C
  04-987 Warszawa
  (z dopiskiem: „WYMIANA”)

 4. Po otrzymaniu przesyłki w jak najszybszym możliwym terminie zostanie wysłany zarezerwowany towar na wymianę.
 5. Termin dokonania zamówienia w ramach rezerwacji oraz odesłania zwracanego towaru na adres sklepu Internetowego obowiązuje jak w przypadku całkowitego zwrotu towaru.

Plik do pobrania:

 1. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy („o zwrocie towaru”)